NAROČNINA NA TELEMATIČNO STORITEV PODJETJA CNH INDUSTRIAL® POGOJI LICENČNE POGODBE ZA KONČNEGA UPORABNIKA

Veljavno od 15. junija 2020

PRED SKLENITVIJO NAROČNINE, AKTIVIRANJEM ALI UPORABO telematične storitve podjetja CNH Industrial®, vključno s storitvami AFS CONNECT™, MYPLMCONNECT in/ali STEYR S-FLEET, POZORNO PREBERITE TO POGODBO.  TA POGODBA JE PRAVNO ZAVEZUJOČ DOKUMENT MED VAMI ali subjektom, ki ga zastopate (»vi«), IN podjetjem CNH Industrial America LLC ter njegovimi globalnimi podružnicami in povezanimi pravnimi subjekti (»CNHI«, »mi« ali »nas«).

 

l. UVOD

Zahvaljujemo se vam za vaše zanimanje glede naročnine na telematično storitev.  »Telematična storitev« (v nadaljevanju tega dokumenta imenovana »storitev«) je telematična storitev podjetja CNH Industrial® in vključuje storitve AFS Connect™, MYPLMCONNECT, STEYR S-Fleet, oddaljenega dostopa do zaslona, upravljanja podatkov in programske opreme, brezžičnega prenosa podatkov, zgodovine lokacij in druge funkcije, opisane v standardni dokumentaciji CNHI, ki so v celoti vključene v vašo naročnino.  Telematična storitev uporablja telematično napravo, vgrajeno v vaš stroj ali opremo, ki jo priskrbi CNHI (»oprema«), ter programsko opremo modema in drugo programsko opremo in/ali vdelano programsko opremo, ki se uporablja skupaj z opremo, je nameščena v opremi, priložena opremi oz. vgrajeno vanjo (»telematična programska oprema«).

Ti pogoji licenčne pogodbe za končnega uporabnika za naročnino na telematično storitev podjetja CNH Industrial®pogodba«) velja za (i) vašo plačljivo, preskusno naročnino ali drugo vrsto naročnine (»naročnina«) na telematično storitev in spletno mesto, ki je na voljo naročnikom telematične storitve ter druga povezana spletna mesta, prek katerih lahko naročniki dostopajo do določenih vsebin, funkcij, poročil in storitev ter določenih podatkov (skupni izraz »spletno mesto«), (ii) uporabo in vaše podano soglasje za uporabo določenih informacij oz. podatkov, ki so lahko zbrani, zajeti in preneseni glede opreme, povezane s telematično storitvijo, ter vaše uporabe telematične storitve. Z uporabo telematične storitve se strinjate, da lahko CNHI in njegovi poslovni partnerji zbirajo ter uporabljajo podatke v namene omogočanja telematične storitve in v druge namene, kot je opisano v nadaljevanju tega dokumenta.

Sprejem pogodbe. ČE »SPREJMETE« TE POGOJE ALI DOSTOPATE DO SPLETNEGA MESTA ALI AKTIVIRATE OZ. UPORABLJATE SPLETNO MESTO, TELEMATIČNO STORITEV ALI TELEMATIČNO PROGRAMSKO OPREMO, SE STRINJATE, DA JE TA POGODBA ZA VAS PRAVNO ZAVEZUJOČ DOKUMENT. V NAJVEČJI MOŽNI MERI, KI JO OMOGOČA VELJAVNA ZAKONODAJA, SE STRINJATE: (1) DA BOSTE RAZREŠILI MOREBITNE SPORE Z ARBITRAŽNO RAZSODBO, KI TEMELJI NA DANEM PRIMERU, IN DA (2) SKUPINSKE TOŽBE TER SOJENJA PRED POROTO NISO DOVOLJENE.  ČE SE S TO POGODBO NE STRINJATE: (1) NE DOSTOPAJTE, AKTIVIRAJTE ALI UPORABLJAJTE SPLETNEGA MESTA, TELEMATIČNE STORITVE ALI TELEMATIČNE PROGRAMSKE OPREME, SAJ NIMATE USTREZNIH DOVOLJENJ; IN (2) NE KLIKNITE GUMBA »SPREJMEM TO POGODBO«.

II. ODOBRITEV LICENCE IN LICENČNE OMEJITVE

1. Omejena licenca. Če soglašate s pogoji te pogodbe, vključno s plačilnimi pogoji (če so na voljo), vam podjetje CNHI podeli omejeno, globalno licenco, ki ni ekskluzivna in je ni mogoče prenesti oz. dodeliti (brez pravice podlicenc), za dostop do telematične programske opreme in telematične storitve in njuno uporabo na komercialno sprejemljiv način za vaše zakonite namene internega poslovanja za obdobje veljavnosti te pogodbe ter v skladu s pogoji in določili te pogodbe in le ob: (1) nakupu oz. aktiviranju telematične storitve; in (2) soglašanju s to pogodbo v celoti. Strinjate se, da boste (i) dostopali in uporabljali telematično programsko opremo ter storitev le na način, skladen z vsemi veljavnimi lokalnimi, državnimi, nacionalnimi in mednarodnimi zakoni, pravili, odredbami, direktivami, predpisi in odločbami (»zakonodaja«) ter (ii) telematično programsko opremo in storitev uporabljali na način, skladen z dokumentacijo podjetja CNHI.  V celoti prevzemate odgovornost za morebitna dejanja tretjih oseb, ki ste jih pooblastili ali ste jim dovolili dostop do telematične programske opreme oz. storitve.  Za telematično programsko opremo ste prejeli licenco za uporabo in ne lastniških pravic.

2. Skladnost z zakonodajo; soglasja.  Strinjate se, da ste: (i) v celoti upoštevali vse veljavne zakone (vključno z zakoni za preprečevanje podkupovanja in varovanje podatkov) in boste enako ravnali tudi v prihodnje – to med drugim velja tudi za zakone, povezane z uporabo podatkov in informacij, ki jih omogoča CNHI, in (ii) ste priskrbeli in boste priskrbeli vse zahtevane opombe ter ste pridobili in boste pridobili vsa zahtevana soglasja pooblaščenih uporabnikov in drugih pomembnih posameznikov, vključno glede prenosa in uporabe podatkov ter informacij telematične storitve in podjetja CNHI.

3. Brez obratnega inženirstva.  Licenca, opisana v razdelku II.1 zgoraj, ne vključuje nikakršne pravice dostopa do izvorne kode telematične programske opreme.  Razen v meri, ki je zahtevana ali dovoljena z zakonodajo, se vi in vaši pooblaščeni uporabniki ne boste posluževali postopkov obratnega inženirstva ter ne boste povratno prevajali, povratno zbirali in na kakršen koli način ne boste skušali odkriti izvorne kode telematične storitve, spletnega mesta ali telematične programske opreme. Informacije, zahtevane za preskušanje interoperabilnosti in varnosti telematične storitve, spletnega mesta ali telematične programske opreme, lahko na zahtevo pridobite pri podjetju CNHI.

4. Varnostni ukrepi.  Telematična programska oprema je lahko zaščitena z določenimi varnostnimi ukrepi, ki med drugim vključujejo tehnološke ukrepe v sklopu zakona DMCA (zakon o digitalnih avtorskih pravicah), ukrepov za zaščito avtorskih pravic, mehanizmov za omogočanje uporabe, gesel, kode na ključ, šifriranja ali drugih varnostnih naprav (»varnostni ukrepi«).  Vi in vaši pooblaščeni uporabniki soglašate, da ne boste (i) onemogočili oz. poskušali onemogočiti varnostnih ukrepov, ki ščitijo telematično programsko opremo in bi kršili veljavno zakonodajo na področju izogibanja tehnološkim ukrepom, ki varujejo programsko opremo, dela, zaščitna z avtorskimi pravicami, ali druge pravice intelektualne lastnine ali (ii) prekupčevali, kupili, proizvajali, zasnovali, uvažali, ponujali, prodajali ali distribuirali kakršne koli naprave za onemogočanje ukrepov oz. naprave za vdiranje v druge naprave/sisteme, s katero bi se lahko ognili varnostnim ukrepom oz. telematični programski opremi v meri, kar je po veljavni zakonodaji nezakonito.

5. Brez nepravilne uporabe.  Vi in vaši pooblaščeni uporabniki se strinjate, da telematične storitve, spletnega mesta ali telematične programske opreme ne boste uporabljali na način, ki je nezakonit oz. ga ta pogodba ne dovoljuje.  Vam in vašim pooblaščenim uporabnikom lahko deloma ali v celoti omejimo oz. prekinemo uporabo telematične storitve, spletnega mesta ali telematične programske opreme, če imamo upravičen sum ali dokaz o dejanski nepravilni oz. zlonamerni uporabi z vaše strani ali strani vaših uporabnikov.  Odgovorni boste za vse morebitne stroške, ki smo jih utrpeli oz. jih je utrpela neodvisna stranka (vključno s plačilom za odvetniške storitve) in so nastali zaradi takšne nepravilne ali zlonamerne uporabe.  Vi in vaši pooblaščeni uporabniki ne smete:

(i) poškodovati, onemogočiti, preobremeniti, modificirati, motiti ali na kakršen koli drug način oslabiti telematične storitve, spletnega mesta, telematične programske opreme, strežnikov ali omrežij, povezanih z njim;

(ii) telematične storitve ali spletnega mesta uporabljati v »pisarni« ali podobni stavbi, kjer lahko tretje osebe prek vas pridobijo ali začnejo uporabljati telematično storitev, vključno brez omejitve kot del storitve, konkurenčni poljubni storitvi, ki jo zagotavlja CNHI;

(iii) posegati v dostop, uporabo ali koriščenje telematične storitve, spletnega mesta ali telematične programske opreme druge stranke na kakršen koli način;

(iv) namenoma ali nenamenoma kršiti kakršen koli zakon, med drugim tudi zakone, povezane z izvozom;

(v) se izdajati za drugo osebo ali subjekt, lažno predstavljati sodelovanje z osebo ali subjektom oz. navajati lažnih ali zavajajočih se informacij podjetju CNHI;

(vi) uporabljati telematične storitve ali spletnega mesta za razkrivanje nespodobnih, opolzkih, obrekljivih, obscenih ali nezakonitih informacij oz. vsebine, zaščitene z avtorskimi pravicami, ki ni v vaši lasti, ali kršiti pravic katere koli tretje osebe;

(vii) uporabljati telematične storitve brez dovoljenja v ukradeni ali izgubljeni napravi;

(viii) sodelovati pri nezakonitem dostopu do telematične storitve ali spletnega mesta;

(ix) uporabljati telematične storitve za zagotavljanje storitev VoIP;

(x) uporabljati nobene sheme, se posluževati lažnega predstavljanja ali uporabljati naprave za poneverjanje kreditnih kartic z namenom izogibanja delnemu oz. celotnemu plačilu telematične storitve;

(xi) razen v razumni meri, zahtevani za izvajanje licenčnih pravic, ki ste jih prejeli in so opredeljene v zgornjem razdelku II.1, reproducirati, spreminjati, objavljati, distribuirati, javno prikazovati, prilagajati, modificirati, prevajati, razkrivati, izvajati ali ustvarjati del, ki temeljijo na telematični programski opremi (oz. kateri koli programski komponenti) ali kateri koli komponenti tretje osebe (kot je opredeljeno v nadaljevanju tega dokumenta);

(xiii) odstranjevati, prekrivati ali spreminjati avtorsko zaščiteno blagovno znamko ali katera koli druga lastniška naznanila, vgrajena v, programsko opremo, nameščena nanjo ali dostopana prek nje; in

(xiv) spremljati lokacije katere koli osebe ali naprave brez predhodnega obvestila in pridobitve zahtevanih soglasij od te osebe, lastnika oz. osebe, ki upravlja takšno napravo, s katerimi lahko vi in podjetje CNHI spremljate takšno lokacijo.

6. Komponente tretjih oseb. Telematična programska oprema ali storitev je lahko del programske opreme ali storitev, ki jih zagotavljajo tretje osebe, oz. se uporablja skupaj s takšno programsko opremo in storitvami (»komponente tretjih oseb«).  Ta pogodba ne velja za komponente tretjih oseb – zanje lahko veljajo pogoji uporabe oz. druge pogodbe tretjih oseb.  Podjetje CNHI vas bo poskušalo obvestiti o dogodkih, ki vplivajo na komponente tretjih oseb, s katerimi je povezana telematična programska oprema ali storitev CNHI, in lahko vplivajo na vašo uporabo telematične storitve oz. spletnega mesta.  VENDAR PA V NAJVEČJI MOŽNI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, PODJETJE CNHI IZRECNO ZAVRAČA VSO ODGOVORNOST (IN ODGOVORNOSTI PRAV TAKO NE BOSTE PRIPISALI, ALI POSKUŠALI PRIPISATI CNHI) V ZVEZI S KOMPONENTAMI TRETJIH OSEB ALI NJIHOVI UPORABI Z VAŠE STRANI ALI S STRANI POOBLAŠČENEGA UPORABNIKA.

7. Prenos opreme.  Strinjate se, da ne boste dodelili, vnaprej licencirali, prenesli, zastavili, najeli ali delili vaših pravic, opredeljenih v tej pogodbi, razen če v predate lastništvo opreme v stalno last – potem boste lahko za stalno prenesli tudi vse vaše pravice v sklopu te pogodbe; pod pogojem, da (i) takšnega prejemnika obvestite o tej pogodbi in telematični storitvi ter o prenosu podatkov v skladu s to pogodbo; (ii) takšnega prejemnika obvestite, da mora sam in/ali njegovi pooblaščeni uporabniki skleniti to pogodbo s podjetjem CNHI, če želijo še naprej uporabljati telematično storitev, spletno mesto ali telematično programsko opremo ter da (iii) boste podjetje CNHI nemudoma obvestili o takšnem prenosu.  Še vedno boste odgovorni za vašo naročnino na telematično storitev in morebitno njeno uporabo, vključno z opremo, dokler se ne obrnete na CNHI.  Podjetje CNHI morate prav tako obvestiti, če želite izbrisati katere koli podatke iz svojega računa ali opreme, preden za stalno prenesete lastništvo opreme na prejemnika.

III. TELEMATIČNE STORITVE

1. Narava telematične storitve.  Strinjate se, da če želite koristiti telematično storitev, bo telematična naprava v vaši opremi prenesla določene podatke prek radijskih valov, mobilnega omrežja, satelitskega omrežja, sistema GPS, spleta in/ali prek podobne tehnologije.  Vrsta, razdrobljenost in količina zbranih podatkov se razlikuje glede na vrsto stroja in se lahko kadar koli spremeni brez predhodnega obvestila.  Soglašate s takšnim prenosom in se odpovedujete morebitnim zahtevkom, vloženim zoper nas glede razpoložljivosti, kakovosti in učinkovitosti delovanja predstavnosti, ki omogoča prenos podatkov, razen tistim zahtevkom, opredeljenim z veljavno zakonodajo.  Zavedate se, da je razpoložljivost telematične storitve odvisna od več faktorjev, vključno s spletnim dostopom, povezljivostjo z mobilnim omrežjem, uporabo računalnika, vašo opremo, operacijskim sistemom, telematične naprave vaše opreme, ki ste jo aktivirali in jo upravljate, ter paketa telematične storitve, ki ste ga kupili, in brez omejitev nanje.

2. Pošiljanje sporočil SMS in e-pošte.  Če izberete možnost za prejemanje kratkih besedilnih sporočil (»SMS«) v mobilno naravo in/ali e-poštnih sporočil kot del telematičnih storitev, se strinjate s prejemanjem sporočil SMS in/ali e-poštnih sporočil podjetja CNHI.  Potrditev prejemanja sporočil SMS ni pogoj za omogočanje telematične storitve. Če želite v mobilno napravo prejemati sporočila SMS, morate biti in morate jamčiti, da ste pooblaščeni uporabnik mobilne naprave.  Število sporočil SMS, ki jih prejmete, se razlikuje glede na dejavnost stroja.  Za prejem sporočil SMS boste morda morali ponudniku brezžičnega omrežja plačati dodatne stroške za sporočila ali podatke, za kar ste v celoti odgovorni zgolj vi.

3. Spletno mesto.  Za čas veljavnosti te pogodbe boste lahko dostopali in uporabljali spletno mesto.  Podjetje CNHI vam bo dodelilo uporabniška imena in gesla, s katerimi si boste zagotovili uporabo spletnega mesta.  Imeli boste nadzor nad dostopom do uporabniških imen in gesel ter njihovo uporabo in podjetje CNHI boste nemudoma obvestili o kateri koli nepooblaščeni uporabi vaših uporabniških imen ali gesel.  Tretjim osebam ne boste (i) dovolili dostopa do spletnega mesta in njegove uporabe prek vaših poverilnic ali (ii) dodelili oz. prenesli dostop do ali uporabo spletnega mesta, razen kot je opredeljeno v tej pogodbi.  Če želite tretji osebi omogočiti dostop do svojega računa, lahko takšen dostop dodelite prek spletnega mesta, po tem ko je tretja oseba ustvarila svoj lasten račun (uporabniško ime in geslo).  V celoti prevzemate odgovornost za dejanja, ki jih lahko povzročijo tretje osebe, ki ste jim dovolili dostop do spletnega mesta.

4. Plačilo.  Če ste kupili telematično storitev, se strinjate, da boste plačali vse zadevne stroške in pristojbine v skladu s plačilnimi pogoji, ki veljajo za sklenjen paket naročnine na telematično storitev (»plačilni pogoji«).  Razen če ni drugače navedeno v veljavnih plačilnih pogojih, se obnovitve telematične storitve izvedejo po veljavnem ceniku ob času obnovitve naročnine.

IV. PODATKI

1. Zbiranje podatkov.  Podjetje CNHI zbira in obdeluje vaše podatke za namene ustvarjanja ter upravljanja vašega računa in z uporabo telematične storitve bo vaša oprema zbirala, zapisovala in/ali prenašala določene podatke podjetju CNHI, vključno s podatki o strojih in kmetijstvu.  Podatki o strojih in kmetijstvu so opredeljeni v izjavi o zasebnosti, ki je priložena pogodbi o storitvi.  S to pogodbo podjetju CNHI ne podelite nobenih pravic glede vaših podatkov, ki jih lahko prejmemo v skladu s pogoji in določili te pogodbe, razen pravice za uporabo, opredeljene v tej pogodbi. Določeni podatki o strojih so last podjetja CNHI.

2. Skupna raba podatkov s trgovci.  Trgovce, ki ste jih vi oz. podjetje CNHI pooblastili za dostopanje in uporabo vaših podatkov ter so na voljo prek spletnega mesta in telematične storitve, imenujemo »pooblaščeni trgovci«.  Podjetje CNHI lahko pooblaščenim trgovcem ponudi informacije in podatke za namene servisiranja vaše opreme, vključno z diagnostiko stroja, oddaljenim servisiranjem in posodobitvami programske opreme za komponente stroja. Pooblaščeni trgovci lahko obdelujejo in uporabljajo vaše podatke ali podatke vaših pooblaščenih trgovcev le za namene zagotavljanja storitve in v povezavi z vašo opremo ter v skladu s pogodbo o storitvi in veljavno zakonodajo.

3. Uporaba zasebnih podatkov in izjava o zasebnosti.  Nekateri podatki, ki jih podjetje CNHI zbere in obdela, v grobem omogočajo identifikacijo končnega uporabnika (npr. imena, poverilnice, e-poštni naslovi), toda v določenih pogojih v kategorijo osebnih podatkov lahko umestimo tudi podatke o strojih in kmetijstvu, kar je podrobneje razloženo v izjavi o zasebnosti, priloženi tej pogodbi o storitvi. Strinjate se, da ste bili obveščeni o naši obdelavi osebnih podatkov v zvezi s storitvijo, in podjetju CNHI podeljujete pravico do obdelave, uporabe, razkritja in prenosa osebnih podatkov, posredovanih podjetju CNHI, za namene omogočanja telematične storitve, kot je opisano v izjavi o zasebnosti, v skladu z veljavno zakonodajo.  To dovoljenje velja tudi za tretje osebe, ki jih je izbralo podjetje CNHI, glede zagotavljanja telematične storitve.

4. Uporaba podatkov v lastne namene podjetja CNHI.  Strinjate se, da podjetje CNHI lahko obdeluje in uporablja podatke o strojih ter kmetijske podatke za lastne namene, povezane z izboljšanjem izdelkov in storitev, razvijanje novih izdelkov in storitev, izvajanje trženjskih dejavnosti, ter za namene skladnosti z zakoni, predpisi, razsodbami in sodnimi pozivi ali podobnimi poizvedbami organov za pridobivanje informacij oz. namene, opredeljene z zakonodajo. Strinjate se, da je podjetju CNHI omogočen dostop in obdelava podatkov o strojih ter kmetijskih podatkov v lastne namene v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z veljavnim zakonom za varovanje podatkov. V zahtevani meri boste tako obvestili podatkovne subjekte in od njih pridobili soglasja za podelitev dostopa do podatkov o strojih in kmetijskih podatkov ter njihovo obdelavo s strani podjetja CNHI v lastne namene.

5. Izpeljani podatki.  Vi in vaši pooblaščeni uporabniki se strinjate, da CNHI lahko združuje, sestavlja ali izpeljuje podatke, zbrane v sklopu telematične storitve, na način, ki preprečuje prepoznavanje določenega uporabnika ali stroja (»izpeljani podatki«). Izpeljani podatki ne vsebujejo osebnih podatkov in jih ni mogoče povezati z njimi. CNHI je lastnik takšnih izpeljanih podatkov.  V kolikor pridobite pravice, naziv ali zanimanje za takšne izpeljane podatke, se strinjate, da takšne pravice, naziv ali zanimanje nepreklicno podeljujete podjetju CNHI. Do takšnih izpeljanih podatkov lahko CNHI dostopa in jih uporablja v poljuben namen ter jih lahko deli s tretjimi osebami, med drugim tudi z našimi trgovci, podružnicami in njihovimi trgovci, proizvajalcem opreme ter drugimi poslovnimi partnerji. Podjetje CNHI bo uvedlo in poskrbelo za ukrepe, s katerimi bo zagotovilo anonimiziranost izpeljanih podatkov.

6. Omejitev dostopa do podatkov.  Ko sklenete naročnino na telematično storitev, podjetju CNHI morda ne boste omejili dostopa do vaših podatkov in njihove uporabe, razen v primerih, ki jih dovoljuje uporabna zakonodaja in so navedeni v naslednjem razdelku.

a. Podatki o strojih.  Če želite podjetju CNHI omejiti dostop do podatkov o strojih, opredeljenih v tej pogodbi, prekličite telematično storitev tako, da prekinete to pogodbo (upoštevajte navodila razdelka IX v nadaljevanju tega dokumenta) in prek spletnega mesta oz. trgovca podjetja CNHI zahtevate, da CNHI izbriše podatke o strojih, ki so na voljo v vašem računu.  Podjetje CNHI bo takšno brisanje odobrilo v razumnem času po posredovanju veljavne vloge, za katero veljajo pogoji spodnjega razdelka IV(7).  Podjetje CNHI bo še naprej lahko dostopalo do podatkov o strojih, ki jih je telematična storitev zbrala pred vašo omejitvijo dostopa podjetja CNHI do podatkov o strojih, razen če je veljavni zakoni, vključno z zakoni o varovanju podatkov, navajajo drugače.  Če podjetju CNHI omejite dostop do podatkov o strojih, ne boste več prejemali podatkov o oddaljeni diagnostiki strojev, oddaljenem servisiranju strojev in podatkov o drugih storitvah, ki jih omogoča CNHI.

b. Kmetijski podatki.  Podjetju CNHI lahko omejite dostop do kmetijskih podatkov prek spletnega mesta ali drugih storitev.  Če podjetju CNHI prek takšnih naročnin ali storitev onemogočite dostop do kmetijskih podatkov in njihovo uporabo, boste prav tako omejili svoj dostop do kmetijskih podatkov prek spletnega mesta in ne boste mogli več nalagati dodatnih kmetijskih podatkov.  Datoteke s kmetijskimi podatki lahko izbrišete na način, opisan v spodnjem razdelku IV(7).

7. Brisanje podatkov.  Iz svojega računa lahko izbrišete kateri koli podatke tako, da jih izberete na spletnem mestu ali se obrnete na trgovca.  Prav tako se lahko obrnete na podjetje CNHI s prošnjo po trajnem izbrisu podatkov, shranjenih v vašem računu oz. v sistemih podjetja CNHI, za katere veljajo morebitne zahteve po hranjenju zapisov oz. pravne zahteve.

Če vi ali CNHI ukine vaš račun za telematično storitev (podjetje CNHI bo npr. zaprlo vaš račun ob ukinitvi te pogodbe), ima CNHI možnost in pravico, da vse informacije izbriše za stalno, vključno s podatki, shranjenimi v vašem računu, razen če ni drugače opredeljeno z veljavno zakonodajo oz. se s podjetjem CNHI niste dogovorili drugače. V tem primeru ne boste mogli več dostopati do podatkov ali drugih informacij, povezanih s tem računom.  Zavedate se, da v največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, da CNHI ne prevzema nikakršne odgovornosti za brisanje ali neuspešno shranjevanje podatkov oz. drugih informacij, ki so bili posredovani podjetju CNHI ali so vzdrževani oz. bili posredovani prek telematične storitve.

Ne glede na predhodne določbe podjetje CNHI ne zavezuje nobena obveznost za brisanje izpeljanih podatkov.

8. Prenos podatkov.  Telematično storitev upravlja CNHI iz svojih pisarn ali iz globalnih pisarn podružnic.  Skladno z veljavno zakonodajo se CNHI za zagotavljanje telematične storitve na različnih mestih po svetu lahko poslužuje tudi podružnice ali enega ali več zunanjih ponudnikov storitev.  Tako bodo lahko vaši podatki, ki so bili posredovani podjetju CNHI, zbrani, poslani, obdelani in shranjeni zunaj meja države, v kateri bivate. Posledično so takšni podatki lahko na voljo vladnim oblastem v skladu s pravom in zakonodajo v takšnih zunanjih pristojnostih.  Podjetje CNHI bo spoštovalo zakone, ki določajo prenos podatkov, vključno z zakoni za zaščito, in bo poskrbelo za razumne ukrepe za zagotavljanje zaščite takšnih podatkov v vseh primerih. Toda CNHI je jamči, da zakonodaja v zunanji pristojnosti zagotavlja enak obseg zaščite kot zakonodaja v vaši državi.

9. Telematične storitve tretjih oseb.  V sklopu telematične storitve se lahko odločite za komunikacijo, prenos in izmenjavo podatkov storitve med telematično napravo opreme ter določenimi napravami, sistemi ali programsko opremo tretjih oseb za ustvarjanje poročil, podatkov ali drugih funkcij po meri (»telematične storitve tretjih oseb«).  CNHI ne izvaja nadzora nad obliko ali kakovostjo podatkov, prenesenih prek telematičnih storitev tretjih oseb, in poročil ali podatkov, ki jih ustvarijo takšne storitve (skupni izraz »podatki telematičnih storitev tretjih oseb«).  Če ste se odločili za uporabo telematičnih storitev tretjih oseb, se tako vi in vaši uporabniki strinjate z naslednjim:

(i) Podjetju CNHI in/ali telematični napravi opreme dovolite prenos in izmenjavo svojih podatkov s telematičnimi storitvami tretjih oseb.  Strinjate se, da ko je CNHI in/ali telematična naprava vaše opreme začela takšen prenos podatkov s telematično storitvijo tretje osebe, za vaše podatke (odhodni podatki iz telematične storitve podjetja CNHI) ne velja več ta pogodba, temveč jih ureja izjava o zasebnosti zunanjega ponudnika.

(ii) Telematične storitve tretjih oseb ne ureja ta pogodba, temveč zanje veljajo pogoji uporabe ali druge pogodbe zunanjih ponudnikov, ki veljajo za telematične storitve tretjih oseb.  Vi in vaši pooblaščeni uporabniki se strinjate, da podjetje CNHI ne odgovarja za dostop do telematičnih storitev tretjih oseb in njihovo uporabo, vključno z morebitnimi podatki telematičnih storitev tretjih oseb.

(iii) Sprejmete lahko katere koli omejitve pri uporabi in kakovosti telematičnih storitev in podatkov telematičnih storitev tretjih oseb ter se strinjate, da podjetje CNHI ni odgovorno za njihovo kakovost ali natančnost oz. nezmožnost prejemanja, dostopanja do telematičnih storitev in/ali podatkov telematičnih storitev tretjih oseb ter njihove uporabe.

(iv) CNHI lahko nadzira pretok podatkov telematičnih storitev tretjih oseb, prenesenih v telematično storitev ali iz nje, ter lahko ustavi ali blokira uporabo katerih koli telematičnih storitev in/ali podatkov telematičnih storitev tretjih oseb, za katere podjetje CNHI meni, da lahko negativno vplivajo na telematično storitev.

(v) V NAJVEČJI MOŽNI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, CNHI IZRECNO ZAVRAČA VSAKRŠNO ODGOVORNOST IN OBVEZNOST (IN ODGOVORNOSTI PRAV TAKO NE BOSTE POSKUŠALI PRENESTI NA CNHI) V ZVEZI Z: (1) VAŠIMI PODATKI, PO TEM KO JE PODJETJE CNHI IN/ALI TELEMATIČNA STORITEV VAŠE OPREME ZAČELA TAKŠEN PRENOS VAŠIH PODATKOV V TELEMATIČNO STORITEV TRETJE OSEBE (NEPOSREDNO ALI POSREDNO PREK POSREDNIŠKEGA SISTEMA); IN (2) MOREBITNIMI TELEMATIČNIMI STORITVAMI IN/ALI S PODATKI TELEMATIČNIH STORITEV TRETJIH OSEB, VKLJUČNO Z, VAŠO UPORABO ALI UPORABO VAŠIH POOBLAŠČENIH UPORABNIKOV, MOREBITNO NASTALO ŠKODO ALI NEPOOBLAŠČENIM DOSTOPOM DO OZ. IZGUBO ALI SPREMINJANJEM VAŠE OPREME ALI PODATKOV, A NE OMEJENO NANJE.

V. SPREMEMBE

1. Sprememba ali opustitev.  V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, lahko CNHI kadar koli in poljubno spremeni, začasno prekine ali za stalno opusti telematično storitev, spletno mesto oz. kateri koli del njihovih funkcij, izdelkov ali povezane podpore s predhodnim obvestilom oz. brez njega.  Podjetje CNHI vam ali tretji osebi ne bo odgovarjalo za takšno spremembo, začasno prekinitev ali opustitev ter ne bo dolžno še naprej ponujati podporo za kakršno koli začasno prekinjeno ali opuščeno telematično storitev, spletno mesto oz. njihove komponente.  Če dostopate do telematične storitve ali spletnega mesta ali ju uporabljate, se strinjate z našimi spremembami telematične storitve, spletnega mesta ali poljubnih komponent, funkcij, izdelkov oz. povezane podpore. Podjetje CNHI bo poskrbelo za primerno predčasno obvestilo o morebitnih spremembah, začasni prekinitvi ali opustitvi telematične storitve ali spletnega mesta, ki lahko negativno vplivajo na ključni del našega dogovora v sklopu te pogodbe.

2. Posodobitve programske opreme.  Strinjate se, da CNHI lahko kadar koli oddaljeno spremeni ali posodobi telematično programsko opremo s predhodnim obvestilom ali brez njega.  Takšne spremembe ali posodobitve lahko vključujejo popravke napak, servisne pakete, izboljšane ali nove funkcije ter nove različice.  Razen če podjetje CNHI ni drugače navedlo, za vse spremembe in posodobitve telematične programske opreme še naprej veljajo določila in pogoji te pogodbe.  Če sprejmete to pogodbo, se izrecno strinjate z namestitvijo bodočih posodobitev programske opreme.

VI. ZAHTEVE IN OMEJITVE TELEMATIČNE STORITVE

1. Zahteve telematične storitve.

(i) Splošno.  Zavedate se, da za delovanje telematične storitve vaša oprema potrebuje delujoč električni sistem, vaša oprema in telematična naprava v vaši opremi pa mora biti v delujočem stanju.

(ii) Komunikacijski sistemi tretjih oseb.  Za delovanje telematične storitve je zahtevana uporaba lastniškega komunikacijskega sistema tretje osebe, denimo komunikacijskega sistema, ki temelji na telefonskem ponudniku brezžične komunikacije ali satelitskem komunikacijskem sistemu »ponudnik komunikacij«).  CNHI V NOBENI MERI NE ODGOVARJA ZA RAZPOLOŽLJIVOST, KAKOVOST ALI DELOVANJE BREZŽIČNIH ALI SATELITSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITEV ALI OPREME, KI JO PONUJAJO PONUDNIKI KOMUNIKACIJ (NI VKLJUČENO V TELEMATIČNO STORITEV).  ZA TAKŠNE STORITVE IN OPREMO SO IZKLJUČNO ODGOVORNI PONUDNIKI KOMUNIKACIJ.

(iii) Spletno mesto.  Strinjate se, da spletno mesto potrebuje dostop do spleta, in odgovorni za pridobivanje, konfiguracijo, nadzor, vzdrževanje, upravljanje, pristojbine in stroške vaše omrežne povezave ter programske in strojne opreme, povezane z uporabo spleta, vključno z omrežjem LAN, računalniki, modemi in telekomunikacijskimi storitvami.  Podjetje CNHI ni odgovorno za omrežno povezavo s spletom ali za težave ali stanja, ki so nastali iz omrežne povezave oz. so z njo povezani, vključno s težavami pasovne širine, pokritostjo signala, omrežnimi izpadi in/ali drugimi stanji, ki jih je povzročil splet in/ali omrežna povezava, a ne omejeno nanje.

2. Telematične pravne zahteve.  Za prenos informacij z vašo telematično napravo opreme veljajo pravne zahteve, ki se lahko razlikujejo glede na lokacijo, vključno z avtorizacijo uporabe radiofrekvenčnih omrežij.  Odgovorni ste, da boste telematično napravo uporabljali le na lokacijah, ki izpolnjujejo vse pravne zahteve za njihovo uporabo in komunikacijsko omrežje.  V primeru, da ste telematično napravo opreme premestili na lokacijo, ki (i) ne izpolnjuje vseh pravnih zahtev, ali (ii) kjer prenos oz. dostopanje do takšnih informacij iz več lokacij ni zakonit, CNHI zavrača vsakršno odgovornost, povezano z neupoštevanjem zahtev, ter lahko prekine prenos takšnih informacij iz te naprave.

VII. STORITVE PODPORE

CNHI in njegovi trgovci lahko ponujajo storitve podpore za povezano telematično storitev (vendar jim v skladu s to ponudbo tega ni treba).  Za storitve podpore lahko veljajo dodatni pogoji in določila.

VIII. INTELEKTUALNA LASTNINA

Vi in vaši pooblaščeni uporabniki se zavedate, da je telematična storitev in telematična programska oprema zaščitena z zakoni intelektualne lastnine in mednarodnimi pogodbami.  Vse pravice, lastništvo in udeležba v zvezi s telematično storitvijo, spletnim mestom in telematično programsko opremo med vami in podjetjem CNHI so v lasti podjetja CNHI (ali njegovih izdajateljev licenc) in nobeno določilo te pogodbe vam oz. vašim pooblaščenim uporabnikom ne prenese ali ne dodeli nobene pravice, lastništva ali udeležbe v telematični storitvi, spletnem mestu ali telematični programski opremi, vključno s pravicami blagovnih znamk, a ne omejeno nanje.  Vi in vaši pooblaščeni uporabniki se strinjate in se zavedate, da imajo CNHI in njegovi izdajatelji licenc (ter zunanji dobavitelji, kjer je to mogoče) vse pravice, lastništvo in udeležbo glede pravic intelektualne lastnine v zvezi s telematično storitvijo, spletnim mestom ter telematično programsko opremo.

IX. ZAČASNA PREKINITEV IN ODPOVED

1. Utemeljena začasna prekinitev/odpoved.  CNHI lahko brez obveznosti začasno prekine ali odpove vašo licenco in/ali licenco vaših pooblaščenih uporabnikov za uporabo telematične storitve in/ali telematične programske opreme, če:

(i) vi ali vaši pooblaščeni uporabniki kršite pogoje te pogodbe ali katere koli druge veljavne pogodbe s podjetjem CNHI za uporabo telematične storitve, spletnega mesta ali telematične programske opreme; ali

(ii) CNHI upravičeno meni, da ste vi, pooblaščeni uporabniki, posredniki ali tretje osebe zlorabili telematično storitev, spletno mesto ali telematično programsko opremo oz. jih uporabljali na zlonameren ali nezakonit način.

CNHI lahko prav tako začasno prekine ali odpove vašo naročnino na telematične storitve v primeru, da niste pravočasno poravnali pristojbin ali drugih dolgovanih zneskov. V primeru odpovedi in skladno s tem odstavkom ne boste upravičeni do nobenega povračila stroškov (če so bila plačila izvedena) za telematične storitve in ne boste mogli več dostopati do svojih podatkov prek spletnega mesta.

2. Odpoved zaradi priročnosti s strani podjetja CNHI.  CNHI lahko v skladu z morebitnimi zahtevami o obveščanju, opredeljenimi z veljavno zakonodajo, odpove to pogodbo po 30 dneh od prejema predhodnega obvestila. V primeru odpovedi pogodbe, vam bo podjetje CNHI skladno s tem odstavkov povrnilo sorazmerni delež plačila (če je bilo izvedeno) za neuporabljeno telematično storitev, vi pa ne boste mogli več dostopati do svojih podatkov prek spletnega mesta. Zaradi odpovedi iz priročnosti s strani podjetja CNHI je takšno povračilo tudi edina odgovornost podjetja CNHI.

3. Odpoved iz priročnosti z vaše strani.  To pogodbo lahko odpoveste po 30. dneh od predhodnega obvestila, ki ste ga posredovali podjetju CNHI.  V primeru odpovedi, kot je opredeljeno v tem odstavku, ne boste upravičeni do povračila plačil (če so bila ta izvedena) za telematične storitve in ne boste mogli več dostopati do svojih podatkov prek spletnega mesta.

X. JAMSTVA

V NAJVEČJI MOŽNI MERI, KI JO DOVOLJUJE ZAKONODAJA, CNHI, DIREKTORJI, URADNIKI, ZAPOSLENI, IZDAJATELJI LICENC IN DRUGI DOBAVITELJI, TRGOVCI, PRIDRUŽENA PODJETJA IN POSREDNIKI (POSAMIČNO »STRANKA PODJETJA CNHI« IN S SKUPNIM IZRAZOM »STRANKE PODJETJA CNHI«) ZAVRAČAJO VSAKRŠNO ODGOVORNOST ZA MOREBITNO ŠKODO, NASTALO ZARADI VAŠE UPORABE ALI UPORABE S STRANI VAŠIH POOBLAŠČENIH UPORABNIKOV TELEMATIČNE STORITVE, SPLETNEGA MESTA ALI TELEMATIČNE PROGRAMSKE OPREME.  VI IN VAŠI POOBLAŠČENI UPORABNIKI IZRECNO SOGLAŠATE IN SE STRINJATE, DA: (a) SO TELEMATIČNA STORITEV, SPLETNO MESTO IN TELEMATIČNA PROGRAMSKA OPREMA NA VOLJO, »KOT SO«, »Z VSEMI NAPAKAMI« IN »KOT SO RAZPOLOŽLJIVA«, VI PA V CELOTI PREVZEMATE TVEGANJE ZA ZADOVOLJIVO KAKOVOST, UČINKOVITOST DELOVANJA, NATANČNOST IN TRUD; (b) STRANKE PODJETJA CNHI V NAJVEČJI MOŽNI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA NE BODO IZVAJALE IZRECNIH, IMPLICITNIH, ZAKONSKIH PREDSTAVITEV, JAMSTEV ALI POSTAVLJALE DRUGIH POGOJEV, VKLJUČNO IN BREZ OMEJITEV ZA (i) JAMSTVA ZA LASTNIŠTVA, PRIMERNOST ZA PRODAJO, USTREZNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, STROKOVNE DOSEŽKE, NATANČNOST, TIHO UŽIVANJE, BREZ OBREMENITEV, PRIDRŽANIH PRAVIC IN BREZ KRŠITEV PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE; (ii) JAMSTVA, NASTALA PREK POSLOVANJA ALI TRGOVANJA; (iii) JAMSTVA GLEDE VARNOSTI, ZANESLJIVOSTI, PRAVOČASNOSTI IN UČINKOVITOSTJO DELOVANJA TELEMATIČNE STORITVE, SPLETNEGA MESTA ALI TELEMATIČNE PROGRAMSKE OPREME; IN (iv) JAMSTVA, DA BOSTE Z DOSTOPANJEM DO TELEMATIČNE STORITVE, SPLETNEGA MESTA ALI TELEMATIČNE PROGRAMSKE OPREME ALI NJIHOVE UPORABE ZADOSTILI SVOJIM ZAHTEVAM, DA BODO TAKŠNA DEJANJA NEMOTENA IN BREZ NAPAK; IN (c) DA BOSTE DO TELEMATIČNE STORITVE, SPLETNEGA MESTA IN TELEMATIČNE PROGRAMSKE OPREME DOSTOPALI IN JIH UPORABLJALI PO SVOJI VOLJI TER BOSTE V CELOTI ODGOVORNI ZA MOREBITNE POŠKODBE RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV, OPREME OZ. IZGUBO ALI SPREMINJANJE PODATKOV, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI TAKŠNEGA DOSTOPA IN UPORABE.

Brez omejitev glede zgornjih navedb in zaradi spremenljivk, na katere CNHI ne more vplivati glede pozicijske nenatančnosti globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (takšnim sistemom pravimo »GNSS«), se strinjate, da podjetje CNHI ni odgovorno za nezmožnost delovanja satelitov GNSS ali nerazpoložljivost satelitskih signalov GNSS.

NA VOLJO NI NOBENIH JAMSTEV, RAZEN TISTIH, KI SO IZRECNO PODELJENA S TO POGODBO.  KOGENTNO PRAVO V NEKATERIH DRŽAVAH ALI PRISTOJNOSTIH NE DOVOLJUJE IZKLJUČITVE IMPLICIRANIH JAMSTEV ALI OMEJITEV GLEDE TRAJANJA IMPLICITNEGA JAMSTVA, TAKO DA ZGORNJE IZKLJUČITVE OZ. OMEJITEV ZA VAS MORDA NE VELJAJO.

XI.  Omejitev odgovornosti

V NOBENEM PRIMERU, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO, STRANKE PODJETJA CNHI NE BODO ODGOVORNE VAM, VAŠIM POOBLAŠČENIM UPORABNIKOM ALI TRETJIM OSEBAM ZA ŠKODO, VKLJUČNO Z NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, VZORČNO, KAZENSKO, ALI ŠKODO TRETJIH OSEB OZ. POSLEDIČNO ŠKODO ALI ŠKODO ZARADI IZGUBE POSLOVNEGA DOBIČKA, PREKINITVE POSLOVANJA, IZGUBE ALI POŠKODB PODATKOV (VKLJUČNO S ŠKODO, NASTALO ZARADI POSODOBITEV ALI SPREMEMB TELEMATIČNE PROGRAMSKE OPREME), IZGUBO POSLOVNIH INFORMACIJ, OKUŽB Z VIRUSI, SISTEMSKIMI IZPADI ITD., KI JE NASTALA ZARADI TE POGODBE, VAŠE UPORABE/DOSTOPA DO TELEMATIČNE STORITVE, SPLETNEGA MESTA ALI TELEMATIČNE PROGRAMSKE OPREME OZ. NJIHOVE UPORABE/DOSTOPA S STRANI POOBLAŠČENIH UPORABNIKOV (VKLJUČNO Z IZGUBAMI ALI POŠKODBAMI, NASTALIMI ZARADI PREKINITEV ALI NAPAK PRI PRENOSU (VKLJUČNO Z NETOČNIMI LOKACIJSKIMI PODATKI), OKVARAMI ALI DRUGIMI VZROKI) TUDI ČE JE BILO PODJETJE CNHI OPOZORJENO NA MOŽNOST TAKŠNE ŠKODE (VKLJUČNO S ŠKODO, KI SO JO POVZROČILE TRETJE STRANKE), A BREZ OMEJITEV NANJE. CNHI ne prevzema nikakršne odgovornosti za dogodke, na katere nima vpliva oz. nimajo vpliva njegovi podizvajalci, izdajatelji licenc ali poslovni partnerji, vključno z dogodki, kakršni so višja sila, dejanja vladnih organov, dejanja javnih sovražnikov, napadi ali vremenski pogoji.  IZKLJUČITEV ŠKODE V SKLADU Z RAZDELKOM XI JE NEODVISNA OD VSAKRŠNIH REŠITEV, OPREDELJENIH S TO POGODBO, IN OBVELJA TUDI V PRIMERU, DA TAKŠNA REŠITEV ODPOVE PRI ZAGOTAVLJANJU NJENEGA OSNOVNEGA NAMENA OZ. JE NEIZVRŠLJIVA.  TE OMEJITVE IN IZKLJUČITVE VELJAJO NEODVISNO OD ŠKODE, NASTALE ZARADI KRŠITVE POGODBE, JAMSTVA, MALOMARNOSTI ALI KATEREGA DRUGEGA DEJANJA.  V OBSEGU, V KATEREM VELJAVNA ZAKONODAJA NE PREPREČUJE TAKŠNIH IZKLJUČITEV IN OMEJITEV, SKUPNA ODGOVORNOST PODJETJA CNHI ZA ŠKODO, IZGUBE IN DEJANJA – POGODBENA, OBJEKTIVNA ODGOVORNOST, ŠKODNA DEJANJA (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO) ALI DRUGA DEJANJA –, V NOBENEM PRIMERU NE BO PRESEGLA ZNESKA, KI STE GA PLAČALI PODJETJU CNHI V ZADNJIH 12. MESECIH PRED ZADNJIM KONČANIM MESCEM ZA VAŠ DOSTOP DO TELEMATIČNE STORITVE IN NJENO UPORABO. ODGOVORNOST PODJETJA CNHI ZA ŠKOD, IZGUBE IN DEJANJA – POGODBENA, OBJEKTIVNA ODGOVORNOST, ŠKODNA DEJANJA (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO) – BO ZMANJŠANA V TOLIKŠNI MERI, V KOLIKOR (ČE JE TO PRIMERNO) STE PRISPEVALI K NASTANKU ŠKODE, IZGUBE ALI VZROKA DEJANJA.

NAVEDENE OMEJITVE ODGOVORNOSTI NE VELJAJO ZA ODGOVORNOSTI, KI JIH NI MOGOČE IZKLJUČITI OZ. OMEJITI Z VELJAVNO ZAKONODAJO, DENIMO V PRIMERU ZAKONSKO DOLOČENE ODGOVORNOSTI (VKLJUČNO Z ODGOVORNOSTJO V SKLOPU VELJAVNEGA ZAKONA O ODGOVORNOSTI ZA PROIZVODE) ALI V PRIMERU OSEBNE TELESNE POŠKODBE, NASTALE IZKLJUČNO ZARADI GROBE MALOMARNOSTI ALI NAMENSKE NEPRAVILNE UPORABE STRANKE PODJETJA CNHI.

V primeru, da veljavna zakonodaja uveljavlja jamstva ali pogoje oz. podeljuje jamstva ali obveznosti do podjetja CNHI, ki jih ni mogoče izključiti, omejiti, spremeniti ali jih ni mogoče izključiti, omejiti oz. spremeniti razen v določenem, omejenem obsegu (»pravice do neizključenosti«), za to pogodbo velja takšna zakonodaja in nobena določba te pogodbe ne izključuje, omejuje oz. spreminja vaših pravic do neizključenosti. V primeru veljavnosti takšne zakonodaje podjetje CNHI omeji svojo odgovornost v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, za zahtevke, vložene v sklopu te zakonodaje, (a) v primeru izdelkov, ko ima CNHI možnost, da (i) izdelke zamenja ali dobavi enakovredne izdelke; (ii) takšne izdelke popravi; (iii) poravna stroške zamenjave izdelkov oz. stroške pridobivanja enakovrednih izdelkov; ali (iv) poravna stroške popravila izdelkov in (b) v primeru storitev, ko ima CNHI možnost, da: (i) ponovno omogoči storitve; oz. (ii) poravna stroške za omogočanje storitev.

XII. ODŠKODNINA

NA PROŠNJO PODJETJA CNHI SE STRINJATE, DA BOSTE JAMČILI ZA STRANKE PODJETJA CNHI IN JIH ŠČITILI PRED VSEMI ZAHTEVKI, TOŽBAMI, ZAHTEVAMI, DEJANJI ALI DRUGIMI POSTOPKI, KI SO JIH SPROŽILE TRETJE OSEBE ZARADI (A) UPORABE TELEMATIČNE STORITVE, SPLETNEGA MESTA ALI TELEMATIČNE PROGRAMSKE OPREME (VKLJUČNO Z DEJAVNOSTMI, POVEZANIMI S SLEDENJEM LOKACIJE UPORABNIKOV ALI NAPRAV), (B) KRŠITVE TE POGODBE, (C) NEUSPEŠNEGA POSREDOVANJA ZAHTEVANIH OBVESTIL ALI PRIDOBIVANJA ZAHTEVANIH SOGLASIJ OD POOBLAŠČENIH UPORABNIKOV ALI DRUGIH POSAMEZNIKOV GLEDE TELEMATIČNE STORITVE, SPLETNEGA MESTA OZ. TELEMATIČNE PROGRAMSKE OPREME (VKLJUČNO Z DEJAVNOSTMI, POVEZANIMI S SLEDENJEM LOKACIJE UPORABNIKOV ALI NAPRAV) IN (D) KRŠITVE ZAKONODAJE ALI PRAVIC TRETJIH OSEB. Poravnali boste vse morebitne stroške, škodo in izdatke, vključno z zmernimi odvetniškimi pristojbinami in stroški, ki so jih utrpele stranke podjetja CNHI v zvezi z zahtevki, tožbami, dejanji, zahtevami ali drugimi postopki, a ne omejeno nanje.  Stranka podjetja CNHI lahko na lastne stroške prevzame izključno obrambo in nadzor nad dejanji, ki bi jih drugače morali poravnati vi. V tem primeru se strinjate, da boste stranki podjetja CNHI pomagali pri zagotavljanju ustrezne obrambe.

XIII.  DRUGO

1. Elektronski podpis in obvestilo o soglasju glede razkrivanja podatkov.  Strinjate se, da boste v zvezi s to pogodbo, telematično storitvijo in spletnim mestom uporabljali elektronske dokumente in zapise.  Strinjate se, da vsi takšni dokumenti in zapisi, ki vam jih posreduje CNHI elektronsko, izpolnjujejo morebitne zahteve, da morajo biti ti dokumenti in zapisi v pisni obliki.  Obrnite se na CNHI, kot je navedeno na spletnem mestu podjetja CNHI, če želite (i) pridobiti papirnato kopijo poljubnega dokumenta ali zapisa, (ii) preklicati soglasje za uporabo elektronskih dokumentov in zapisov in (iii) posodobiti podatke za stik.  Če želite prejeti elektronske dokumente in zapise ali dostopiti do njih, potrebujete združljiv in delujoč zaslon v kabini oz. programsko opremo, ki podpira prikaz datotek PDF.  Če želite pridobiti dokumente in zapise, mora vaša naprava podpirati možnost prenosa in shranjevanja datotek PDF.  Z dostopanjem do te strani ste potrdili, da vaš sistem in naprava izpolnjujeta navedene zahteve glede prejema, dostopanja in hranjenja.

2. Pristojna zakonodaja in reševanje sporov.  Pogodba je bila sestavljena v skladu z zakoni ameriške zvezne države New York in veljavno zvezno zakonodajo ZDA, vključno z zveznim zakonom o arbitraži, brez sklicev na provizije in predpise glede »sporov zakonodaje«.  OBE POGODBENI STRANKI SE STRINJATA, DA SE BOSTA V NAJVEČJI MOŽNI MERI, KI JO DOVOLJUJE ZAKONODAJA, POSLUŽILI KONČNE IN ZAVEZUJOČE ARBITRAŽE IN NE SODB (razen za majhne zahtevke, vložene na sodiščih, v zahtevani meri) PRI REŠEVANJU MOREBITNIH sporov, zahtevkov ali nasprotovanj, glede uporabe TELEMATIČNE STORITVE, SPLETNEGA MESTA ALI TELEMATIČNE PROGRAMSKE OPREME oz. določil, povezanih s to pogodbo (posamični »SPOR«).  Ta arbitražna pogodba ne velja za spore, nastale zaradi opreme, ki ni povezana s telematično storitvijo, spletnim mestom, telematično programsko opremo in to pogodbo.

Arbitražo bo vodilo ameriško arbitražno združenje (American Arbitration Association) v skladu s pravili komercialne arbitraže in (če je to mogoče) pravili potrošniške arbitraže ameriškega arbitražnega združenja.  Če ste prebivalec ZDA bo arbitraža potekala v kraju v bližini vašega stalnega prebivališča oz. v kraju, navedenim v tabeli 1, razen če se ne dogovorimo drugače. Če prebivate na ozemlju, ki ni v pristojnosti ZDA, bo arbitraža potekala na lokaciji v ZDA, ki jo bomo izbrali po lastni presoji, razen če je navedeno drugače v veljavni zakonodaji.

Strinjate se, da bodo postopki reševanja sporov potekali le posamično in se izrecno odpovedujete pravici po zahtevi obsežnih, reprezentativnih ukrepih, tudi če jih dovoljujejo postopki oz. pravila ameriškega arbitražnega združenja.  Obe stranki se strinjata, da se odpovedujeta pravici sodbe pred poroto, in če je zaradi poljubnega razloga treba spor reševati na sodišču in ne prek arbitraže, se stranki odpovedujeta pravici sodbe pred poroto.  Ne glede na navedene določbe se obe pogodbeni stranki strinjata, da lahko pride do tožbe na sodišču zaradi kršitve ali zlorabe pravic intelektualne lastnine.

V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja in ustrezna pravila ameriškega arbitražnega združenja, se obe pogodbeni stranki strinjata, da bosta poravnali svoje pristojbine, stroške in izdatke, vključno s stroški za odvetnike, izvedence in priče.

Če ta pogodba dovoljuje tožbo in sodne postopke ter v opredeljenem obsegu, soglašate in se strinjate, da bodo takšni postopki potekali v izključni pristojnosti državnih in zveznih sodišč v mestu New York City v ameriški zvezni državi New York.

3. Skladnost z zakonodajo na področju uvoza in izvoza. Strinjate se, da za vso strojno in programsko opremo sistema, lastniške podatke, znanje in izkušnje ter druge podatke in informacije (v nadaljevanju imenovani »izdelki«), prejete od podjetja CNHI, lahko veljajo nadzorni zakoni za uvoz in/ali izvoz ene ali več držav ter da je njihov uvoz, izvoz, vnovičen izvoz in prenos lahko omejen oz. prepovedan. Strinjate se, da boste v celoti upoštevali vse takšne zakone in ne boste neposredno uvažali, izvažali, znova uvažali, prevažali ali uredili uvoz, izvoz, vnovičen izvoz oz. prevoz takšnih izdelkov na katero koli lokacijo, kateremu koli subjektu ali osebam, prepovedanim oz. omejenim skladno z zakonodajo, razen če niste najprej pridobili pisnega soglasja podjetja CNHI in zadevnega vladnega organa.

4. Pravice, ki jih je omejila vlada ZDA, in komercialna programska oprema.  Izdelek glede na razdelka DFAR 227.7202 in FAR 12.212 (in naslednje razdelke) sodi v kategorijo »komercialne programske opreme« in »dokumentacije o komercialni programski opremi«.  Uporabo izdelka, vključno z reprodukcijo in prikazom Združenih držav Amerike in/ali drugih subjektov, a ne omejeno nanje, ne glede na obliko določa ta pogodba.

5. Celotna pogodba.  Ta pogodba in vse druge veljavne pogodbe, ki ste jih sklenili s podjetjem CNHI glede uporabe telematične storitve, spletnega mesta in telematične programske opreme, predstavljajo skupno pogodbo med vami in podjetjem CNHI ter opredeljujejo vašo uporabo telematične storitve, spletnega mesta in telematične programske opreme in nadomeščajo vse prejšnje pogodbe, dogovore in komunikacijo (v pisni, ustni ali elektronski obliki) med vami in podjetjem CNHI glede teh zadev.  Razen če ni drugače izrecno določeno v tej pogodbi, nobena sprememba, prilagoditev ali opustitev te pogodbe ne bo zavezujoča za podjetje CNHI, razen če ni navedena v pisni obliki s soglasjem podjetja CNHI.  Pravice, ki niso izrecno podeljene skladno s to pogodbo, so v lasti podjetja CNHI in njegovih izdajateljev licenc.  Neuspešno izvajanje ali uveljavljanje pravic oz. določb te pogodbe s strani podjetja CNHI ne predstavlja odpovedi takšni pravici ali določbi.  Če je sodišče z ustrezno pristojnostjo razveljavilo kateri koli razdelek te pogodbe, mora biti ta razdelek sestavljen na način, ki je v čim večji meri skladen z zadevno veljavno zakonodajo in prvotnimi nameni podjetja CNHI, ostali razdelki pa še naprej veljajo v celoti. Nobena tretja oseba nima pravice vsiljevati katere koli določbe te pogodbe.

RAZDELKI IV, VIII, X IN XI TVORIJO KLJUČNI DEL NAŠEGA DOGOVORA.

6. Spreminjanje pogodbe.  CNHI lahko kadar koli spremeni in posodobi to pogodbo.  Podjetje CNHI vas bo o spremembah pravočasno obvestilo.  CNHI vas lahko obvesti o vsebinskih spremembah te pogodbe tako, da se obrne na vas prek podatkov za stik, ki ste jih navedli v svojem računu.  Če boste telematično storitev, spletno mesto ali telematično programsko opremo uporabljali še naprej po objavi o spremembah, se strinjate s posodobljeno pogodbo, razen če podjetja CNHI v 30. dnevih od prejema obvestila ne obvestite, da se s posodobljeno pogodbo ne strinjate.  V tem primeru bo obveljala pogodba, ki ste jo sprejeli nazadnje, razen če podjetje CNHI po lastni presoji ne prekine te pogodbe.

7. Časovne omejitve za uveljavljanje zahtevkov in sporov.  Strinjate se, da je treba zahtevek ali vzroke za pritožbo, ki so nastali zaradi uporabe telematične storitve, spletnega mesta ali telematične programske opreme oz. so povezani z njihovo uporabo, v meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, predložiti arbitraži ali sodišču v skladu z določili razdelka XIII(2) v enem (1) letu po nastanku takšnega zahtevka, sicer bo ta zastaran.

8. Uradni jezik.  Uradni jezik te pogodbe je angleščina.  Razen če zakonodaja v državi, v kateri prebivate, predpisuje drugače, se pogodbeni stranki strinjata, da bo bodo ta pogodba in vsi ostali sklicevani dokumenti sestavljeni le v angleščini.  Ta pogodba je lahko na voljo tudi v drugih jezikih.  Za namene tolmačenja ali v primeru nesoglasij med angleško različico te pogodbe in različicami te pogodbe v drugih jezikih, se uporabi angleška različica, razen če zakonodaja v državi, v kateri prebivate, ne zahteva drugače.

 

=================================